Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Cải cách hành chính

Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

04:45 17/08/2017

Theo công bố của Bộ Nội vụ về kết quả đánh giá, xếp hạng của Chỉ số Cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số PAR INDEX) cấp tỉnh năm 2016, tỉnh An Giang đạt: 72,89 điểm, xếp hạng 36/63 tỉnh, thành phố cả nước (giảm 12,67 điểm và tụt 5 bậc so với năm 2015); xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (tăng 3 bậc so với năm 2015).

 
 

  UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan để mất điểm, dẫn đến Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh sụt giảm, phân tích, làm rõ trách nhiệm của từng sở, ban ngành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện.

Responsive image
 

  Để khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, không để xảy ra tình trạng những tiêu chí, nội dung trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính mà An Giang bị mất điểm, nâng cao Chỉ Cải cách hành chính của tỉnh An Giang năm 2017; Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 416/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh An Giang năm 2017 (gọi tắt là kế hoạch 416). Mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ của chương trình CCHC tỉnh An Giang giai đoạn 5 năm (2016-2020) và kế hoạch CCHC năm 2017; duy trì, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót của Chỉ số CCHC tỉnh năm 2016, nâng cao Chỉ Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017. Theo Kế hoạch, UBND tỉnh quy định cụ thể những tiêu chí cần triển khai, hoàn thành trong năm 2017, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện, kết quả (sản phẩm) và mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Mục tiêu, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu được UBND tỉnh giao, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của tỉnh theo kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ công bố năm 2016, không để lặp lại hạn chế, thiếu sót trong lần đánh giá, xếp hạng của năm 2017.


  Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo quy định của Bộ Chỉ số cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh, Vương Bình Thạnh yêu cầu: Các cấp ủy Đảng phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ CCC hàng năm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá CCHC; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC; các hoạt động kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.


  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, tiến hành kiểm tra, làm việc với 6 đơn vị phụ trách chính 8 lĩnh vực trong Bộ Chỉ số CCHC, đó là các sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; mục đích kiểm tra để nắm tình hình, tiến độ thực hiện những nội dung, tiêu chí trong Bộ Chỉ số CCHC, đôn đốc, phối hợp cùng với các đơn vị khẩn trương hoàn thành đầy đủ các công việc, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.


  Kết quả kiểm tra đến thời điểm này, các sở, ngành đã tham mưu thực hiện hoàn thành trên 80% kế hoạch, trên 50% các tiêu chí của lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành 80% kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, dự báo các tiêu chí này hoàn thành 100% chỉ tiêu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch 416; các tiêu chí về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đang tiếp tục triển khai đúng tiến độ.


  Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỉ tiêu vướng mắc, dự báo sẽ rất khó thực hiện hoàn thành 100% theo quy định, đó là các tiêu chí: 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện có 100% số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn; ban hành 100% văn bản theo danh mục ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; 100% số cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; xây dựng và triển khai kiến trúc chính quyền điện tử... Nguyên nhân là do một số tiêu chí thường xuyên có điều chỉnh, thay đổi theo thực tế, các tiêu chí còn chờ hướng dẫn, phê duyệt của Trung ương để tỉnh triển khai; một số tiêu chí có yêu cầu tỷ lệ mức độ hoàn thành quá cao nên khả năng không đạt được….


  Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự quan tâm của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, vai trò thường trực của Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện từng tiêu chí, cùng với trách nhiệm, sự nỗ lực thực hiện của các sở, ban ngành, địa phương. Tin rằng, Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh An Giang sẽ khả quan hơn nhiều so với năm 2016, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với công tác CCHC của tỉnh, là nhân tố quan trọng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.

Nguyễn Bình Định
(Sở Nội vụ An Giang)

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online