Tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh An Giang

04:19 14/07/2023

Kế hoạch tổ chức Hội nghị được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 589/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023. Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình CCHC tỉnh chủ trì.

Nội dung hội nghị bao gồm:
- Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính tỉnh.
- Phân tích kết quả Chỉ số PAR Index tỉnh An Giang năm 2022.
- Công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của 18 sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Hội nghị dự kiến thời gian tổ chức trong tháng 7 năm 2023.

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online