Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu mở lớp tập huấn bồi dưỡng công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công
Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu mở lớp tập huấn bồi dưỡng công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

09:14 20/11/2020

Ngày 12/11/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu ban hành Kế hoạch số 1773/KH-UBND ngày 12/11/2020 về việc mở lớp tập huấn bồi dưỡng công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2020.

    Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản các nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung của công tác cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh xã về 02 lĩnh vực này. Qua đó, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số PAPI của thị xã Tân Châu nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.

    Báo cáo viên do lãnh đạo Sở Nội vụ, thành viên Ban Điều hành Chương trình PAPI tỉnh An Giang trình bày. Lớp tập huấn dự kiến tổ chức trong 02 ngày 25 - 26/11/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu./.

 

 

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online