Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Châu Đốc
Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Châu Đốc

03:11 18/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐCCHC ngày 29/01/2018 ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 và Kế hoạch 07/KH-BCĐCCHC ngày 26/7/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hoàn thành tiêu chí của Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tỉnh An Giang

Responsive image
 

Ngày 16/10/2018, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND Thành phố Châu Đốc, UBND phường Châu Phú A, UBND phường Vĩnh Tế. Đồng thời, kết hợp đoàn kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch 74-KH/BCSĐ ngày 09/7/2018 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, kết hợp đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2018 theo Kế hoạch số 01/KH- BCĐ ngày 22/8/2018 của Ban chỉ đạo chương trình phát triển tỉnh.

Responsive imageResponsive image

Responsive image

 

Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online