Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ

07:43 04/01/2021

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ.

Responsive image

Đồng chí Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị

      Dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.
     Tham dự Hội nghị tại điểm cầu An Giang có đồng chí Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng các Phòng, ban, chi cục thuộc Sở Nội vụ, lãnh đạo Phòng Nội vụ cấp huyện.
      Trong giai đoạn 2016 - 2020, bối cảnh quốc tế, trong nước có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến các quốc gia trên nhiều phương diện; xung đột kinh tế, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn so với dự báo... Đặc biệt, từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống, xã hội, hoạt động kinh tế. Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ toàn ngành Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, được dư luận xã hội đồng tình và ghi nhận. Đồng thời, cũng còn một số công việc còn chậm so với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

 Responsive image
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu An Giang.

    Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 như: quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021 - 2025; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban thường vụ Quốc hội; hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý hội, tổ chức phi chính phủ; tham mưu Chính phủ trong việc theo dõi việc thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; rà soát, hoàn thiện Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi) bảo đảm tính đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online