Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

08:18 07/01/2020

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

     Căn cứ Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2019.

     Hội đồng xét tuyển viên chức Thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

     1. Danh sách thí sinh được triệu tập (kèm Danh sách).

     2. Thời gian phỏng vấn: 01 ngày (ngày 17 tháng 01 năm 2020 (thứ sáu)).

     3. Địa điểm: Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, TP. Long xuyên, tỉnh An Giang.

Lưu ý:

     - Tất cả thí sinh phải có mặt trước 07 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2020 tại phòng chờ phỏng vấn để nghe sinh hoạt Nội quy kiểm tra sát hạch.

     - Khi tham gia kiểm tra sát hạch, các thí sinh mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp (có dán ảnh).

     4. Tài liệu tham khảo (Kèm Danh mục).

     Hội đồng xét tuyển viên chức Thông báo để các thí sinh biết đến tham gia, kiểm tra sát hạch đúng thời gian, địa điểm theo quy định./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trung tâm LTLS

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online