Thông báo về việc Về việc tuyển dụng viên chức năm 2017
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo về việc Về việc tuyển dụng viên chức năm 2017

09:05 12/12/2017

Căn cứ Công văn số 1810/SNV-VP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017.

Cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng
Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 07 chỉ tiêu. Trong đó:
- Xét tuyển: 01 chỉ tiêu.
- Xét tuyển đặc cách: 06 chỉ tiêu
Chi tiết về vị trí việc làm, xem phụ lục kèm theo
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Đối với trường hợp đăng ký xét tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Đối với các trường hợp đăng ký xét tuyển đặc cách
 Ngoài việc đảm bảo đủ điều kiện tại mục 2 nêu trên, trường hợp thuộc điều kiện nêu dưới đây, thì được tham gia dự tuyển theo phương thức xét tuyển đặc cách:
 “Người có kinh nghiệm công tác, hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng”.
3. Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
3.1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh An Giang (http://sonoivu.angiang.gov.vn);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng từ Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đến bằng chuyên môn và bảng điểm học tập toàn khóa. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Bản sao các chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ;
- Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
- Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,… nếu có);
- 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau có ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh);
- Ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, người đăng ký xét tuyển đặc cách phải có Bản tự nhận xét, đánh giá của người dự tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác; Các bản hợp đồng lao động; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và Bản kê khai quá trình đóng BHXH.
- Tất cả hồ sơ đựng trong 1 phong bì (xếp theo thứ tự trên).
Lưu ý:
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm thuộc nhu cầu tuyển dụng.
- Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 250 x 340 mm (ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
- Mẫu đơn và Sơ yếu lý lịch thí sinh tải từ website chính thức của Sở Nội vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn
- Hồ sơ đã nhận không trả lại
3.2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến ngày 08 tháng 01 năm 2018.
- Địa điểm: Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp trong giờ hành chính (từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6) tại Chi Cục Văn thư - Lưu trữ, số 16c, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
4. Phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).
5. Hình thức và nội dung xét tuyển
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
- Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được dự tuyển.
6. Thời gian và địa điểm xét tuyển
Chi cục Văn thư - Lưu trữ sẽ thông báo sau khi hết thời gian nhận hồ sơ.
  Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang, số điện thoại: 02963 727899 - 02963 854636 để được hướng dẫn, giải quyết.

File đính kèm : Đơn đăng ký dự tuyển; Mẫu sơ yếu lí lịch;

Bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online