Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

09:23 06/12/2022

Căn cứ Quyết định 417/QĐ-snv ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2022; Hội đồng xét tuyển viên chức, Thông báo đến những thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2022, đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Cụ thể như sau:
1. Danh sách thí sinh trúng tuyển: Có Danh sách kèm theo
2. Thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: Trong thời hạn 30 ngày, kề từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử; địa chỉ số 267, Nguyễn Thái Học,Phường Mỹ Hoà, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, ngày thứ 7 và chủ nhật).
3. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Nội vụ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Giám đốc Sở Nội vụ và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử) và được đăng trên Cổng thông tin điển tử tỉnh An Giang (tại website:http//www.angiang.gov.vn), Cổng thông tin Sở Nội vụ (http://sonoivu.angiang.gov.vn). 
Hội đồng xét tuyển viên chức, Thông báo để thí sinh biết đến hoàn thiện hồ dự tuyển theo đúng thời gian quy định trên./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Nguyễn Thị Phượng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online