Khảo sát và thực hiện bồi nền, số hoá và làm phiên bản Sắc Phong
Công tác Văn thư lưu trữ

Khảo sát và thực hiện bồi nền, số hoá và làm phiên bản Sắc Phong

05:05 02/10/2020

Thực hiện Quyết định 644/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nội dung Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam; Quyết định 922/QĐ-BNV về phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam về Việt Nam” từ năm 2012 đến năm 2020 và Chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5823/VPUBND-TH ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc xin chủ trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác lưu trữ giai đoạn 2020 – 2022.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác sưu tầm, thu thập, bổ sung, phát huy giá trị và kéo dài tuổi thọ tài liệu lưu trữ quý, hiếm. Năm 2020 được sự quan tâm của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trung tâm Lưu trữ quốc gia II) hỗ trợ tỉnh An Giang thực hiện bồi nền, số hoá và làm phiên bản Sắc Phong của một số Đình thần, Phủ thờ trên địa bàn tỉnh An Giang. 
Đoàn Công tác của Sở Nội vụ tỉnh An Giang gồm: Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Ban Tôn giáo và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II đã đến khảo sát và thực hiện bồi nền, số hoá và làm phiên bản Sắc Phong của 08 Đình thần gồm: Đình thần Chợ Thủ, Đình thần Mỹ Hưng, Đình thần Bình Đức Đông, Đình thần Tân Phước, Phủ thờ Nguyễn Tộc huyện Chợ Mới; Đình thần Phú Lâm huyện Phú Tân; Đình thần Bình Thuỷ huyện Châu Phú; Đình thần Đồng Cô Ky huyện An Phú. 
Tại các buổi làm việc ở các địa phương Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, trưởng đoàn công tác đánh giá cáo công tác phối hợp chuẩn bị của các địa phương đồng thời đã quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ; Công tác bảo tồn, giữ gìn kéo dài tuổi thọ của tài liệu quý hiếm, trong đó đặc biệt là loại hình tài liệu Sắc Phong hiện đang bảo quản tại các Đình thần, Phủ thờ trên địa tỉnh An Giang.
Cũng tại các buổi làm việc các chuyên gia về tu bổ, phục chế tài liệu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II đã trực tiếp hướng dẫn cách bảo quản tài liệu Sắc Phong và thực hiện bồi nền, tu bổ, phục chế đối với các Sắc Phong có dấu hiệu bị xuống cấp, hư hỏng nhẹ. Đối với những Sắc Phong bị hư hỏng nặng không thể thực hiện tại chỗ Đoàn công tác xin ý kiến địa phương tiếp nhận về Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II để thực hiện và sẽ hoàn trả lại địa phương sau khi hoàn thành xong công tác bồi nền, tu bổ và phục chế.


Responsive image

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ 
phát biểu tại buổi làm việc với Đình thần Bình Thuỷ, xã Bình Thuỷ, huyện Châu Phú

 Responsive image
Đoàn Công tác làm việc với Đình thần Chợ Thủ, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới

Responsive image 
Đoàn Công tác làm việc với Đình thần Phú Lâm, 
thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân
  
Responsive image
Đoàn Công tác nghiên cứu thực hiện tu bổ, phục chế các
 Sắc Phong bị hư hỏng, xuống cấp

 Responsive image
Đoàn Công tác hướng dẫn cách bảo quản Sắc Phong
Responsive image

Đoàn Công tác thực hiện số hoá Sắc Phong 

 

Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online