Thông báo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà

03:24 14/02/2018

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Văn bản số 124/VTLTNN-TTTH Thông báo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà

     Nội dung chính như sau:
     Trang thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin của Cục và các cơ quan, tổ chức lưu trữ ở trung ương và địa phương có tên miền: http://archives.gov.vn hoạt động theo Giấy phép số 64/GP-BC ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thời gian qua, Trang Thông tin điện tử đã góp phần tuyên truyền, quảng bá các hoạt động lưu trữ phục vụ tốt cho công tác quản lý ngành. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ công tác dịch vụ công trực tuyến ngày một tốt hơn, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức xây dựng nâng cấp thành Cổng thông tin điện tử của Cục.
     Cổng thông tin điện tử của Cục có tên miền: https://luutru.gov.vn là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin, gồm các chuyên mục chính như sau:
     1.Giới thiệu
     Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục và các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Cục; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Cục.
     2. Tin tức sự kiện
     - Tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
     - Tin, bài về hoạt động tiêu biểu của ngành Văn thư - Lưu trữ;
     - Tin, bài về hoạt động tiêu biểu của lưu trữ các nước trong khu vực, thế giới và các tổ chức quốc tế có liên quan;
     - Tin tổng hợp: Giới thiệu các thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa...có liên quan.
     3. Thông tin chỉ đạo, điều hành
      Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng; lịch làm việc của Lãnh đạo cơ quan.
     4. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách
    Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
     5. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan
     6. Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
     - Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật;
     - Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến.
     7. Truyền thông số
     Giới thiệu phiên bản điện tử các ấn phẩm do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước biên soạn; kho ảnh tư liệu về các hoạt động tiêu biểu của Cục, các video clip giới thiệu về tài liệu lưu trữ.
     8. Dịch vụ công trực tuyến
     - Đăng ký yêu cầu đọc tài liệu;
     - Đăng ký yêu cầu sao tài liệu;
     - Đăng ký yêu cầu chứng thực tài liệu.
     9. Triển lãm
     Các trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ đã thực hiện và được số hóa giới thiệu dưới dạng phiên bản điện tử.
     10. Tra cứu hồ sơ, tài liệu trong các lĩnh vực
     11. Hỏi, đáp, trao đổi nghiệp vụ
     Đề nghị Quý cơ quan thông báo, chia sẻ, gửi tin, bài có liên quan cần đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo địa chỉ tên miền nói trên tới công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý./.

     (Đính kèm Công văn số 124/VTLTNN-TTTH 09/02/2018 tải tại đây)

 

Tiền Em - Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online