Khảo sát bồi nền, số hoá và làm phiên bản Sắc phong tại các đình thần năm 2022
Công tác Văn thư lưu trữ

Khảo sát bồi nền, số hoá và làm phiên bản Sắc phong tại các đình thần năm 2022

10:36 01/08/2022

Thực hiện Công văn số 5823/VPUBND-TH của UBND tỉnh An Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2019 về việc xin chủ trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác lưu trữ giai đoạn 2020 – 2022 và Kế hoạch số 120/KH-SNV của Sở Nội vụ ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc khảo sát thực hiện bồi nền, số hóa và làm phiên bản Sắc Phong tại các Đình thần trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2023.

Với mục đích chủ yếu: Thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 3 năm 2007 về bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Thống kê tài liệu quý, hiếm (Sắc Phong) tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang; Nắm bắt tình hình bảo quản tài liệu sắc phong của các Đình thần để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn phương pháp bảo quản tài liệu nhằm bảo tồn và kéo dài tuổi thọ tài liệu; Thực hiện bồi nền, số hoá và làm phiên bản các Sắc Phong tại các Đình thần, từng bước thực hiện việc thu thập các tài liệu quý, hiếm về lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định; Làm cơ sở báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời các giải pháp nhằm bảo tồn, kéo dài tuổi thọ đối với tài liệu Sắc Phong. Năm 2022 Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư – Lưu trữ) đã tiến hành khảo sát thực hiện bồi nền, số hoá và làm phiên bản Sắc Phong tại 35 Đình thần trên địa bàn 05 huyện, thị thành phố bao gồm Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn và thành phố Châu Đốc. Đoàn khảo sát đã số hoá được 36 Sắc Phong của các Đình thần. Sau đợt khảo sát Chi cục Văn thư – Lưu trữ sẽ tiếp tục thực hiện làm bản sao, dịch thuận các Sắc phong đã được số hoá tặng lại các Đình 01 bản và lưu trữ lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 01 bản để phục vụ nhu cầu nghiên cứu và trưng bài triển lãm. Những Sắc phong có dấu hiệu bị hư hỏng, xuống cấp Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư – Lưu trữ) sẽ tổng hợp và đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnhcấp kinh phí thực hiện bồi nền hoặc tu bổ, phục chế nhằm kéo dài tuổi thọ của tài liệu và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.
Cũng trong dịp này, Đoàn công tác đã thực hiện trao tặng lại bản sao của Sắc Phong cho Đình Mỹ Hưng, xã Mỹ Hiệp; Đình Bình Đức Đông, Đình Tân Phước, xã Bình Phước Xuân huyện Chợ Mới và Đình Bình Thuỷ xã Bình Thuỷ huyện Châu Phú. Các bản sao này được Trung tâm Lưu trữ Quốc giá II phối hợp với Chi cục Văn thư – Lưu trữ thực hiện số hoá và làm phiên bản năm 2019./.
 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐOÀN KHẢO SÁT
 

Responsive image

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm với Ban Tế tự 
Đình thần Bình Đức Đông - xã Bình Phước Xuân

Responsive image

Đoàn trao tặng bản sao Sắc phong 
của Đình thần Bình Đức Đông - xã Bình Phước Xuân

Responsive image

Đoàn trao tặng bản sao Sắc phong 
của Đình thần Tân Phước - xã Bình Phước Xuân

Responsive image

Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự 
Đình thần Mỹ Chánh - xã Mỹ Hiệp

Responsive image

Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự 
Đình thần Tầm Vu - xã An Thạnh Trung

Responsive image

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Trưởng Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự Đình thần Mỹ Hội Đông – xã Mỹ Hội Đông

Responsive image

Ông Dương Văn Lịnh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Đại diện Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự Đình thần Bình Thạnh Đông – xã Bình Thạnh Đông

Responsive image

Bà Châu Thị Thanh Phượng – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Đại diện Đoàn khảo sát làm việc với Ban Tế tự Đình thần Vĩnh Phú – xã Vĩnh Phú.

Phan Thanh Cường – Trưởng phòng Thu thập – Chỉnh lý

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online