Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
Công tác Văn thư lưu trữ

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ

04:43 14/04/2018

Ngày 03 tháng 04 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 509/SNV-CCVTLT về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ, nội dung cụ thể:

     Thực hiện Công văn số 229/VTLTNN-NVĐP ngày 16 tháng 3 năm 2018, của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ.
     Nhằm để đánh giá kết quả qua 05 năm triển khai thực hiện Luật lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang và chuẩn bị Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo tình hình 05 năm  thực hiện Luật Lưu trữ (Đề cương đính kèm).
     Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ, theo địa chỉ: Số 16C, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) trước ngày 20 tháng 4 năm 2018./.

ĐÍNH KÈM:
Đề cương báo cáo;
Phụ lục 1;
Phụ lục 2;
Phụ lục 3;

 

Tiền Em - Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online