Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn năm 2018-2020
Thi đua Khen thưởng

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn năm 2018-2020

09:29 19/05/2021

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 143 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn năm 2018-2020

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online