Công nhận xã Mỹ Hội Đông và xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) đạt chuẩn xã nông thôn mới
Xây dựng chính quyền

Công nhận xã Mỹ Hội Đông và xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) đạt chuẩn xã nông thôn mới

09:46 01/06/2023

Ngày 26/5/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh An Giang ban hành các Quyết định số 734, 735/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Mỹ Hội Đông và xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.

Responsive image


Xã Mỹ Hội Đông và xã Nhơn Mỹ thuộc danh sách lộ trình 33 xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và là 02 trong 08 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023./.

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online