Kiểm tra bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thị xã Tân Châu
Xây dựng chính quyền

Kiểm tra bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thị xã Tân Châu

03:54 03/10/2022

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh An Giang; Hướng dẫn liên tịch số 03/HDLT-MTTQ-SNV ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Sở Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch liên tịch số 04/KHLT-BTTUBMT-SNV, ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Sở Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh. .

Từ ngày 22/9 – 23/9/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Phan Trương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã buổi kiểm tra thực tế tại phường Bình Khánh và Mỹ Long thuộc thành phố Long Xuyên; xã Châu Phong, phường Long Sơn thuộc thị xã Tân Châu.

Qua đó, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử: thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, Đoàn kiểm tra đánh giá cao, ghi nhận những kết quả về công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2027 các địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra chia sẽ những kinh nghiệm, những hạn chế của các địa phương tổ chức thành công bầu cử Trưởng ấp, khóm để Ban Chỉ đạo bầu cử: thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu học tập, rút kinh nghiệm để tổ chức thành công bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào ngày 02 tháng 10 năm 2022.

Một số hình ảnh:

 Responsive image
Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Long Xuyên

Responsive image
 
Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã Tân Châu

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online