Kết quả bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn huyện An Phú và Phú Tân
Xây dựng chính quyền

Kết quả bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn huyện An Phú và Phú Tân

03:49 03/10/2022

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh An Giang; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban Tổ chức Tỉnh Ủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Hướng dẫn liên tịch số 03/HDLT-MTTQ-SNV ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Sở Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh An Giang. Sau thời gian tích cực chuẩn bị tổ chức bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027, ngày 28 tháng 8 năm 2022 huyện An Phú và Phú Tân đã tổ chức thành công bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kết quả bầu cử như sau:
* Tại huyện An Phú (theo Báo cáo 263/BC-UBND ngày 07/9/2022):
- Toàn huyện có 58 khóm, ấp;
 - Số người tham gia ứng cử bầu Trưởng ấp, khóm: 116 người;
 - Tổng số cử tri (đại diện hộ gia đình): 42.635 cử tri;
 - Tổng số cử tri đi bầu: 42.444 cử tri, chiếm tỷ lệ: 99,55%;
 - Số người trúng cử: 58 người/58 ấp, khóm, chiếm tỷ lệ: 100%.
* Tại huyện Phú Tân (theo Báo cáo 2369/BC-UBND ngày 07/9/2022):
- Toàn huyện có 88 khóm, ấp;
- Số người tham gia ứng cử bầu Trưởng ấp, khóm: 176 người;
- Tổng số cử tri đại điện hộ gia đình trong danh sách niêm yết: 49.911 người;
 - Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 49.821 cử tri, đạt 99,82%;
- Tổng số người trúng cử: 88 người/88 ấp, khóm, chiếm tỷ lệ: 100%;
Nhìn chung, cuộc bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn huyện An Phú và Phú Tân diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm. Thông qua bầu cử, người dân đã trực tiếp tham gia bầu chọn ra những người đại diện cho mình ngay tại địa bàn dân cư, để tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư.
Một số hình ảnh:
 

Responsive image
Đ/c Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Đ/c Trương Hoàng Trọng – PCT UBMTTQVN tỉnh dự lễ khai mạc điểm bầu cử tại huyện Phú Tân

 Responsive image


Tại điểm bầu cử Trưởng ấp ở huyện An Phú

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online