Tổ chức Hội nghị triển khai những quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tại Thị xã Tân Châu và huyện Châu Phú
Xây dựng chính quyền

Tổ chức Hội nghị triển khai những quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tại Thị xã Tân Châu và huyện Châu Phú

10:03 13/10/2023

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu và huyện Châu Phú vừa tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện những quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và công chức Văn phòng – thống kê phụ trách nội vụ, công chức Tài chính – kế toán phụ trách Kế toán tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Responsive image
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Nội vụ triển khai các nội dung quan trọng liên quan đến Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kết hợp việc khảo sát đối với Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với công chức cấp huyện, cấp tỉnh và lấy ý kiến đóng góp Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở.

Responsive image

Responsive image

Qua Hội nghị cũng đã thảo luận, giải đáp các ý kiến thắc mắc về những khó khăn, vướng mắc liên quan chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Đây cũng là kênh thông tin rất hữu ít và quan trọng giúp UBND cấp huyện trong việc lãnh chỉ đạo điều hành trong công tác tổ chức, cũng như việc thực hệ chế độ chính sách cho đối tượng công tác ở cơ sở trong thời gian tới; đồng thời qua đó giúp Sở Nội vụ tiếp thu bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn bản, đảm bảo đúng quy định pháp luật, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. 

 

Thiện Nhân

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online