Công bố Quyết định kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
Thanh tra

Công bố Quyết định kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên

02:40 27/06/2023

Chiều ngày 22/6/2023, tại Văn phòng HĐND – UBND thành phố Long Xuyên, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định kiểm tra đối với UBND thành phố theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Tham dự có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng; về phía địa phương có Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên bà Võ Thị Xuân Kiều chủ trì Buổi công bố.

Responsive image

Hình 1. Ông Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra.

 Cùng tham dự Buổi công bố quyết định có các thành viên Đoàn kiểm tra; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và UBND các phường, xã có liên quan.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Chánh thanh tra Sở Nội vụ ông Võ Minh Nâng, Trưởng đoàn kiểm tra công bố toàn văn Quyết định số 122/QĐ-SNV ngày 19/6/2023 của Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng viên chức và sử dụng hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp; bổ nhiệm viên chức quản lý; công tác văn thư, lưu trữ đối với UBND thành phố Long Xuyên, giai đoạn kiểm tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2023, đồng thời đồng chí Trưởng đoàn nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động kiểm tra nhằm phát hiện những cách làm hay hoặc những khó khăn vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Trong quá trình làm việc đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn kiểm tra.

Tại buổi Công bố Quyết định kiểm tra, thay mặt UBND thành phố lãnh đạo phòng Nội vụ tóm tắt báo cáo số 150/BC-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng viên chức và sử dụng hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp; bổ nhiệm viên chức quản lý; công tác văn thư, lưu trữ, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2023.

Responsive image

Hình 2. Bà Võ Thị Xuân Kiều, Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại Buổi công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bà Võ Thị Xuân Kiều thống nhất các nội dung mà Đoàn kiểm tra thông qua. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác của Đoàn kiểm tra; giao phòng Nội vụ làm đầu mối, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách liên hệ, làm việc với Trưởng Đoàn kiểm tra đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch./. 

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online