Công bố Quyết định kiểm tra đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang
Thanh tra

Công bố Quyết định kiểm tra đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang

09:57 10/04/2024

Sáng ngày 09/4/2024, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định kiểm tra đối với đơn vị theo Kế hoạch năm 2024 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Tham dự có Ông Huỳnh Trung Phú, Trưởng phòng Công chức, Viên chức – Sở Nội vụ làm trưởng đoàn; về phía đơn vị có Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Buổi công bố. Cùng tham dự Buổi công bố quyết định có các thành viên Đoàn kiểm tra; lãnh đạo phòng, khoa chuyên môn liên quan.

Responsive image

Hình 1. Ông Huỳnh Trung Phú, Trưởng đoàn kiểm tra- Nêu mục đích yêu cầu kiểm tra

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ ông Phạm Văn Sang, công bố toàn văn Quyết định số 65/QĐ-SNV ngày 27/03/2024 của Sở Nội vụ về kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; việc tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý đối với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, giai đoạn kiểm tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/02/2024, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Kế tiếp đồng thời đồng chí Huỳnh Trung Phú- Trưởng đoàn nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động kiểm tra nhằm phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong quá trình làm việc thực hiện đúng theo nguyên tắc hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Responsive image

Hình 2. Ông Phạm Văn Sang, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Công bố toàn văn Quyết định kiểm tra

Tại buổi Công bố Quyết định kiểm tra, thay mặt  đơn vị Phòng Tổ chức- cán bộ BVĐK khu vực tỉnh báo cáo tóm tắt số 230/BC-BV ngày 08/3/2024 theo đề cương yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

Responsive image

Hình 3. Bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Văn Hưng  Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh phát biểu ý kiến

Responsive image

Hình 4. Lãnh đạo Phòng Tổ chức bệnh viện, nêu báo cáo tóm tắt theo đề cương.

Responsive image

Hình 5. Thành viên Đoàn kiểm tra đóng góp ý kiến,

Phát biểu tại Buổi công bố, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh ông Nguyễn Văn Hưng thống nhất các nội dung mà Đoàn kiểm tra vừa thông qua và qua kiểm tra mong các đồng chí trong Đoàn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo các phòng, khoa có liên quan bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác của Đoàn kiểm tra; giao phòng Tổ chức làm đầu mối, phân công cán bộ để Đoàn liên hệ; thống nhất với Trưởng Đoàn kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch mà Đoàn kiểm tra đề ra./. 

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online