Thông báo về việc tăng cường triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Cải cách hành chính

Thông báo về việc tăng cường triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02:33 08/07/2021

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 70/TB-TTPVHCC ngày 05/7/2021 về việc tăng cường triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

    Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 643/UBND-KGVX ngày 03/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tỉnh và thông báo số 10/TB-BCĐ ngày 03/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thực hiện nghiêm khai báo y tế để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
   Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, dịch bệnh bùng phát nhanh trên diện rộng và để đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức và tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang xin thông báo như sau:
   1. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Trung tâm thực hiện một số nội dung sau: 
   - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh và không được đón, tiếp các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp từ các tỉnh, thành phố đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo đúng tinh thần công văn số 500/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 và công văn số 643/UBND-KGVX ngày 03/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  - Đối với cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên đi về các địa phương trong tỉnh (hoặc tiếp giáp với tỉnh) đang có dịch, khuyến cáo không nên qua lại các địa bàn trọng điểm đang có dịch, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và phải có sự chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị và báo cáo với Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công. 
  - Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân thực hiện giải pháp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là việc khai báo y tế phải trung thực khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
   2. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã sắp xếp, bố trí thêm một sảnh giao dịch ngay tại tầng trệt để thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải và Sở Tư pháp. Đề nghị cán bộ Sở Giao thông Vận tải và Sở Tư pháp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết và di chuyển xuống tầng trệt để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Thời gian thực hiện từ ngày 06/7/2021.
   Trung tâm Phục vụ hành chính công yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Trung tâm chấp hành nghiêm tinh thần thông báo này./.

 

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online