Kiểm tra cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Kiểm tra cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang

10:02 16/11/2020

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm tra thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc chương trình Cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp ngày 13/11/2020.

Responsive image

Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

    Qua công tác kiểm tra, ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp trong đẩy mạnh triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính. Tuy nhiên, Đoàn Kiểm tra cũng ghi nhận một số hạn chế, tồn tại:
    - Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, ước tính một số chỉ tiêu của tiêu chí đánh giá của năm 2020 của tỉnh có thể không đạt.
    - Đối với Sở Tư pháp, còn 01 tiêu chí chưa đạt là việc xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra. Hiện Sở Tư pháp đang phối hợp với các ngành liên quan để đôn đốc xử lý theo đúng quy định, dự kiến hoàn thành trong tháng 11, 12 năm 2020.
  
   Đoàn Kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì những kết quả, chỉ tiêu đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, mô hình hay mà cơ quan, đơn vị đã triển khai trong năm 2020 góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đề xuất Bộ, ngành Trung ương xem xét, công nhận sáng kiến góp phần nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020.

Minh Tài – Sở Nội vụ.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online