Công bố Quyết định Thanh tra đối với Ban Quản lý Khu kinh tế
Thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra đối với Ban Quản lý Khu kinh tế

08:27 04/05/2022

Ngày 28/4, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 187/QĐ-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thanh Cường - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cùng đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn có liên quan.

     Theo quyết định số 187/QĐ-SNV ngày 26/4/2022, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương; công tác thi đua , khen thưởng đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.


 
Ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở, Phó trưởng Đoàn công bố Quyết định thanh tra

    Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2020 đến 22/3/2022, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
    Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra đề nghị lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo bộ phận có liên quan chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời đầy đủ. Phân công người chủ trì đầu mối để giúp phối hợp Đoàn thanh tra làm việc, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.
    Thay mặt lãnh đạo đơn vị, ông Nguyễn Thanh Cường – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thống nhất về thời gian và chương trình làm việc, đồng thời giao Văn Phòng chủ trì phối hợp, chuẩn bị phương tiện, nơi làm việc thuận lợi trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online