Công bố Quyết định Thanh tra tại BQL Di tích Văn hóa Óc Eo
Thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra tại BQL Di tích Văn hóa Óc Eo

08:47 31/05/2023

Ngày 24/5/2023 Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 76/QĐ-SNV ngày 08 tháng 5 năm 2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo ông Nguyễn Hữu Giềng, cùng các thành viên Đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan.

 
 

Theo Quyết định số 76/QĐ- SNV ngày 08/5/2023, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó đối với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo.

Thời kỳ thanh tra từ 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Responsive image

Ông Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội- Trưởng đoàn, công bố  Quyết định thanh tra tại đơn vị

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt, đề nghị thành viên Đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng theo Quy chế Đoàn thanh tra và không để làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, đề nghị đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp cho Đoàn Thanh tra, đồng thời phân công cán bộ đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện đảm bảo theo đúng Kế hoạch đã đề ra. 

Responsive image

Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo phát biểu ý kiến

Thay mặt lãnh đạo đơn vị Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, tiếp thu toàn bộ nội dung của Đoàn thanh tra. Đồng thời giao Phòng Quản trị và Du lịch phối hợp, thống nhất về thời gian và chương trình làm việc với Trưởng Đoàn thanh tra. Trong quá trình làm việc nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần trao đổi thêm với đơn vị, Đoàn thanh tra liên hệ trực tiếp với đồng chí Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo để kịp thời chỉ đạo./. 

Quang Toàn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online