Công bố Quyết định kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện An Phú
Thanh tra

Công bố Quyết định kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện An Phú

08:26 05/04/2023

Ngày 31/3/2023 Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày 27 tháng 3 năm 2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng; về phía địa phương có lãnh đạo UBND huyện bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ ông Võ Văn Dừa; cùng các thành viên Đoàn kiểm tra và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn có liên quan.

Theo Quyết định số 54/QĐ - SNV ngày 27/3/2023, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; kết quả thực hiện Thông báo số 2485/TB-SNV ngày 31/12/2020 của Sở Nội vụ; công tác văn thư, lưu trữ đối với Ủy ban nhân dân huyện An Phú.

Responsive image

 Đồng chí Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra

Thời kỳ kiểm tra từ 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm kiểm tra, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn kiểm tra là 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.
Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng cho biết, đây là cuộc kiểm tra theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đề nghị UBND huyện An Phú chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn phối hợp chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra kịp thời đầy đủ. 

Responsive image

Đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ huyện An Phú  báo cáo

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, UBND huyện An Phú tiếp thu toàn bộ nội dung của Đoàn kiểm tra. Đồng thời giao các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn phối hợp, thống nhất về thời gian và chương trình làm việc với Trưởng Đoàn kiểm tra./.

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online