Công bố Quyết định Kiểm tra tại Sở Tư pháp
Thanh tra

Công bố Quyết định Kiểm tra tại Sở Tư pháp

08:27 25/05/2023

Ngày 11/5/2023 Đoàn Kiểm tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 78/QĐ-SNV ngày 08 tháng 5 năm 2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ông Trịnh Tuấn Ngọc, cùng các thành viên Đoàn kiểm tra và thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng của đơn vị.

Responsive image

Đồng chí Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Trưởng đoàn  công bố quyết định kiểm tra

Theo Quyết định số 78/QĐ- SNV ngày 08/5/2023, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đối với Sở Tư pháp.

Responsive image

Đồng chí Lê Huy Bình, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua- Khen thưởng , Sở Nội vụ phát biểu ý kiến

Thời kỳ kiểm tra từ 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2023, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn kiểm tra là 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.
Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng cho biết, đây là cuộc kiểm tra theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt, qua kiểm tra nhằm phát hiện những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc và trong công tác thi đua-khen thưởng tại đơn vị có cách làm hay hoặc các mô hình sáng tạo để nhân rộng, giới thiệu, tuyên truyền, đồng thời qua đó Đoàn cũng nắm bắt sát hơn về tình hình thực tiễn công tác, những khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý về thi đua, khen thưởng kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định.   
Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Sở Tư pháp tiếp thu toàn bộ nội dung của Đoàn kiểm tra. Đồng thời giao Hội đồng thi đua – khen thưởng Sở phối hợp, thống nhất về thời gian và chương trình làm việc với Trưởng Đoàn kiểm tra./.

Quang Toàn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online