Ký xác lập tính pháp lý bộ hồ sơ Địa giới hành chính giữ tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ
Xây dựng chính quyền

Ký xác lập tính pháp lý bộ hồ sơ Địa giới hành chính giữ tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ

02:48 12/06/2017

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối việc ký pháp lý bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp giữ tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Vào ngày 08 tháng 6 năm 2017, Đoàn làm việc của tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ đã tiến hành thẩm tra và ký xác lập tính pháp lý trên bộ hồ sơ địa giới hành chính các cấp tại các đơn vị hành chính giáp ranh.

Responsive image
 
Responsive image
 

 

  Qua rà soát, đối chiếu thực trạng đường ĐGHC giữa tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ về cơ bản vẫn giữ nguyên theo đường ĐGHC được lập tại bộ hồ sơ, bản đồ theo Chỉ thị 364-CT thể hiện đường phân định ranh giới rất rõ ràng. Việc ký xác lập tính pháp lý bộ hồ sơ địa giới hành chính các cấp giữa 02 tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ nằm trong Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 hiện đang triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

  Theo đó hai địa phương đã thống nhất ký xác lập tính pháp lý bộ bản đồ địa giới hành chính, sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành, bản xác nhận toạ độ các mốc địa giới hành chính, biên bản xác nhận mô tả đường địa giới hành chính, giữa phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên và các xã Bình Thạnh, Định Thành, Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Phú Thuận, thị trấn Núi Sập với các phường Thới Thuận thuộc Quận Thốt Nốt và các xã Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh Thắng, thị trấn Vĩnh Thạnh, Thạnh An thuộc huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ.  
    
 Việc ký xác lập tính pháp lý bộ hồ sơ địa giới hành chính các cấp giữa tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ nhằm phục vụ cho việc lập mới, chỉnh lý bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Dự án 513 của thành phố Cần Thơ. Đồng thời, cũng giúp cho địa phương của 02 tỉnh, thành phố xác định rõ ranh giới, thuận tiện trong việc khai thác, quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả./.

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online