Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên
Tổ chức - Bộ máy

Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

07:55 25/10/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp y tế tỉnh An Giang tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017

                   Sở Y tế đã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện đa khoa huyện Tịnh Biên.
                   Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và trình lên UBND tỉnh Đề án thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên. Ngày 16 tháng 10 năm 2017 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên.
                   Việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên nhằm tổ chức, sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, trùng lắp. Đồng thời nhằm tập trung nguồn lực cho công tác khám chữa bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 

Thị Giang - Phòng TCBC-TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online