Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh An Giang
Xây dựng chính quyền

Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh An Giang

09:15 14/08/2019

Tổ soạn thảo xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, thay thế quy định về số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Tổ soạn thảo) vừa tổ chức phiên họp lần thứ nhất để thông qua đề cương dự thảo văn bản trước khi tiến hành lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức có liên quan

          Hiện tại, dự thảo Nghị quyết và Thuyết minh lý do sự cần thiết ban hành Văn bản đã được Tổ soạn thảo hoàn chỉnh gửi đến các cơ quan đơn vị có liên quan lấy ý kiến, đồng thời nội dung của toàn văn dự thảo cũng được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ theo địa chỉ http://sonoivu.angiang.gov.vn.  Các cá nhân tổ chức quan tâm có thể tải văn bản, nghiên cứu và gửi thư đóng góp về địa chỉ email: thiennhan.ag@gmail.com, hoặc điện thoại trực tiếp đến Thư ký tổ soạn thảo qua số điện thoại di động: 0767.364.513 để góp ý, xây dựng hoàn thiện văn bản./.

File đính kèm:

1. Thuyết minh sự cần thiết : Tải về

2. Thống kê nhóm các đầu công việc: Tải về

3. Dự thảo Nghị quyết: Tải về

 

Thiện Nhân - Phòng XDCQ&CTTN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online