Công bố Quyết định kiểm tra đối với Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
Thanh tra

Công bố Quyết định kiểm tra đối với Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ

11:22 15/11/2023

Sáng ngày 13/11/2023, tại Chi cục Văn thư-Lưu trữ, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định kiểm tra theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt điều chỉnh. Tham dự có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng; về phía đơn vị có Chi cục trưởng Chi cục Văn thư-Lưu trữ ông Nguyễn Thanh Tân chủ trì Buổi công bố. Cùng tham dự Buổi công bố quyết định có các thành viên Đoàn kiểm tra; đại diện các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Chi cục.

Responsive image

Hình 1. Ông Võ Minh Nâng , Chánh thanh tra Sở Nội vụ-Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Chánh thanh tra Sở Nội vụ ông Võ Minh Nâng, Trưởng đoàn kiểm tra công bố toàn văn Quyết định số 293/QĐ-SNV ngày 09/11/2023 của Sở Nội vụ về kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chi cục Văn thư – Lưu trữ, giai đoạn kiểm tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên, đồng thời đồng chí Trưởng đoàn nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá và kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giúp đơn vị, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đồng thời qua kiểm tra kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi những bất cập, các biện pháp khắc phục để trong thời gian tới được hoàn thiện hơn. Trong quá trình làm việc đề nghị đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn kiểm tra.

Responsive image

Hình 2. Ông Nguyễn Thanh Tân, Chi cục trưởng, Chi cục Văn thư- Lưu trữ  phát biểu ý kiến

Tại buổi Công bố Quyết định kiểm tra, đơn vị tóm tắt báo cáo số 212/BC-CCVTLT ngày 02/11/2023 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thời gian qua.
Phát biểu tại Buổi công bố Chi cục trưởng, Chi cục Văn thư – Lưu trữ  ông Nguyễn Thanh Tân thống nhất các nội dung mà Đoàn kiểm tra vừa thông qua và qua kiểm tra mong các đồng chí trong Đoàn chỉ ra những thiếu sót, khiếm khuyết để đơn vị kịp thời khắc phục hoàn thiện trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác của Đoàn kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch mà đoàn kiểm tra đề ra./. 

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online