Bộ Nội vụ hướng dẫn các trường hợp không thực hiện tinh giản biên chế
Tổ chức - Bộ máy

Bộ Nội vụ hướng dẫn các trường hợp không thực hiện tinh giản biên chế

06:04 15/11/2022

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5670/BNV-TCBC ngày 11/11/2022 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, theo đó qua kiểm tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế thời gian qua, có một số Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng đối tượng nên Bộ Nội vụ đã phải yêu cầu báo cáo, giải trình và đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp này

Cụ thể như sau: 
1. Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã.
2. Công chức, viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế.
3. Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đề nghị giải quyết tinh giản biên chế nhưng vẫn được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.
4. Chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.
5. Công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị,...
Do vậy, để tránh trường hợp phải khắc phục việc giải quyết tinh giản biên chế không đúng quy định, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần phải thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ, chính sách tinh giản biên chế và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
*Trước đó, Bộ Nội vụ có Công văn 3538/BNV-TCBC ngày 28/7/2022 về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.
Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý và sử dụng biên chế đã thực hiện tinh giản; Đối tượng tinh giản biên chế do sức khỏe không bảo đảm; Tiền lương tháng để tính chế độ tinh giản biên chế; Thời gian để tính chế độ tinh giản biên chế; Về chính sách nghĩ hưu trước tuổi; Về chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Về chính sách thôi việc ngay; Về chính sách thôi việc sau khi học nghề; Về chính sách đối với người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào các chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức; Về nguồn kinh phí, chấp hành linh phí và quyết toán.
Xem nội dung
Công văn số 5670/BNV-TCBCCông văn 3538/BNV-TCBC tại đây.

Bé Sáu - Phòng TCBC & TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online