Công bố Kết luận Thanh tra đối với UBND Thành phố Long Xuyên
Thanh tra

Công bố Kết luận Thanh tra đối với UBND Thành phố Long Xuyên

08:41 10/09/2018

Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2018, tại Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Đoàn thanh tra do ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháo luật về cải cách hành chính, tôn giáo và thi đua, khen thưởng đối với Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên.

 Về phía lãnh đạo thành phố có ông Nguyễn Phú – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và địa phương có liên quan.

Hình 1. Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn công bố kết luận thanh tra.

Sau khi trực tiếp thanh tra một số đơn vị, trên cơ sở Báo cáo kết quả, Đoàn thanh tra đã trình Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Kết luận số 1343/KL-SNV ngày 14/8/2018. Theo kết luận, UBND đã quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, tổ chức tốt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thực hiện niêm yết đầy đủ Bộ thủ tục hành chính, công chức thực hiện tốt quy chế văn hoá công sở, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác thi đua, khen thưởng và tôn giáo được thành phố tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện theo quy định.
Kết luận cũng đã kiến nghị UBND thành phố một số nội dung như: tiếp tục duy trì, phát huy những mặt ưu điểm trong công tác cải cách, quán triệt và chỉ đạo công chức thành phố chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện thống nhất các Mẫu ban hành kèm Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chấn chỉnh việc phân công và chi trả hỗ trợ đối với công chức làm nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.. Qua đó, kiến nghị thành phố rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế đã được nêu trong kết luận đồng thời kiến nghị các đơn vị được thanh tra niêm yết công khai Kết luận thanh tra và lập kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.

 

Hình 2. Ông Nguyễn Văn Mánh – Trưởng phòng Nội vụ phát biểu.
 

Hình 3. Ông Nguyễn Phú – Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Phú – Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu ý kiến đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn có liên quan phối hợp với các đơn vị được thanh tra để triển khai khắc phục các kiến nghị nêu tại Kết luận.

 

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online