Công bố Quyết định kiểm tra tại Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
Thanh tra

Công bố Quyết định kiểm tra tại Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu

04:17 08/06/2023

Ngày 01/6/2023 Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 77/QĐ-SNV ngày 08 tháng 5 năm 2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng; về phía địa phương có lãnh đạo UBND thị xã ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng Phòng Nội vụ ông Trần Thiện Hiếu; cùng các thành viên Đoàn kiểm tra và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và UBND các phường, xã có liên quan.

Responsive image

Theo Quyết định số 77/QĐ - SNV ngày 08/5/2023, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã; tiếp nhận các trường hợp đặc biệt vào công chức cấp xã không qua thi tuyển; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; công tác văn thư, lưu trữ; tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu.

Responsive image

Thời kỳ kiểm tra từ 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 14 tháng 4 năm 2023, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn kiểm tra là 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.
Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng cho biết, đây là cuộc kiểm tra theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đề nghị UBND thị xã Tân Châu chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các phường, xã phối hợp chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra kịp thời đầy đủ. 
Thay mặt lãnh đạo đơn vị, UBND thị xã Tân Châu tiếp thu toàn bộ nội dung của Đoàn kiểm tra. Đồng thời giao các phòng chuyên môn và UBND các phường, xã phối hợp, thống nhất về thời gian và chương trình làm việc với Trưởng Đoàn kiểm tra./. 

Quang Toàn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online