Sở Nội vụ ban hành Kết luận kiểm tra đối với UBND thị xã Tân Châu
Thanh tra

Sở Nội vụ ban hành Kết luận kiểm tra đối với UBND thị xã Tân Châu

04:02 31/10/2023

Ngày 31/10/2023 Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Kết luận số 1901/TBKL-SNV về kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã; công tác văn thư, lưu trữ; tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Tân Châu, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/4/2023.

Responsive image
 

Nội dung Kết luận kiểm tra đã chỉ rõ, ngoài những kết quả đã đạt được, bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: 

1. Về bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã
Tại thời điểm kiểm tra, UBND xã Phú Vĩnh, UBND xã Phú Lộc và UBND xã Tân An bố trí chưa đảm bảo số lượng cán bộ, công chức theo quy định (thiếu chức danh công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và môi trường). Đến thời điểm hiện tại, UBND xã Phú Vĩnh và UBND xã Phú Lộc đã bố trí chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường. Nhưng UBND xã Tân An thiếu chức danh công chức Địa chính- Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường. 
2. Công tác Văn thư, lưu trữ
- Chưa triển khai thực hiện đồng bộ công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; danh mục hồ sơ chưa đúng biểu mẫu tại phòng Tư pháp, phòng Kinh tế và UBND phường Long Phú; hồ sơ tài liệu, đơn vị vẫn còn lưu tại bộ phận chuyên môn.
- Người phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tại phòng Tư pháp, phòng Kinh tế và UBND phường Long Phú đều kiêm nhiệm nên một số công việc vẫn chưa đạt được hiệu quả cao.
- Phòng Tư pháp, phòng kinh tế và UBND phường Long Phú chưa thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng
- Chưa phân quyền cho cán bộ chuyên môn để triển khai lập hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý và điều hành văn bản VNPT iOffice 4.0; một số văn bản chưa khóa dấu tại phòng Tư pháp; chưa triển khai lập hồ sơ điện tử tại UBND phường Long Phú.
- Một số công văn, văn bản ban hành còn sai về thể thức và kỹ thuật trình bày đối với phòng Kinh tế và UBND phường Long Phú.
3. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo
- Việc thành lập Ban Quản lý tại các cơ sở tín ngưỡng theo Công văn số 2226/SNV-BTG ngày 02/12/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh An Giang, hiện trên địa bàn thị xã chỉ thành lập Ban Quản lý được 13/41 cơ sở tín ngưỡng.
- Tại Võ Châu tự (cơ sở thờ tự thuộc Phật giáo Hòa Hảo), xã Vĩnh Xương: phía sau khu đất Võ Châu tự có hình thành phát sinh 01 căn nhà (nhà niệm Phật) và 07 trại (cốc tu) chưa phù hợp với Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo năm 2019; giáo lý, giáo luật của Phật giáo Hòa Hảo và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.
 Qua đó Sở Nội vụ kiến nghị UBND thị xã Tân Châu tổ chức họp rút kinh nghiệm liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên./.
Đính kèm: Kết luận số 1901/TBKL-SNV ngày 31/10/2023 của Sở Nội vụ.   

Tài Liệu đính kèm:Tải về

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online