Sở Nội vụ trao Quyết định về công tác cán bộ
Văn phòng Sở

Sở Nội vụ trao Quyết định về công tác cán bộ

02:03 20/02/2024

Chiều 19/02/2024, Sở Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các phòng, ban thuộc và trực thuộc Sở đối với 03 trường hợp.

Ông Ngô Hồng Yến - Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Lễ công bố. Cùng dự buổi Lễ công bố có các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc Sở.

 Responsive image
Quang cảnh buổi Lễ

Tại buổi Lễ, bà Ngô Thị Ngọc Hạnh - Chánh Văn phòng Sở đã công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ, cụ thể:

Responsive image
 
Ông Ngô Hồng Yến - Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm ông Lê Tùng Châu, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tôn giáo, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
2. Bổ nhiệm ông Lê Huy Bình, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
3. Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Chuyên viên chính Văn phòng Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm./.

Ngọc Bích - VP Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online