Đảng bộ Sở Nội vụ Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn phòng Sở

Đảng bộ Sở Nội vụ Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

02:05 23/08/2023

Sáng ngày 17/8, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Hồng Trân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trương Long Hồ, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Responsive image

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đảng bộ Sở Nội vụ có 05 Chi bộ trực thuộc với 71 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo toàn diện triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị liên quan các lĩnh vực về tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ; Công chức, viên chức; Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền; Thi đua - Khen thưởng; Tín ngưỡng, tôn giáo; Văn thư - Lưu trữ; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng; triển khai đầy đủ các nhiệm vụ do Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo. Đảng ủy Sở và các Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đúng quy định; các Chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển mới 8 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra); chuyển đi, chuyển đến 21 trường hợp; cử 03 đồng chí học lớp Cao cấp Lý luận chính trị, 08 đồng chí học lớp Trung cấp Lý luận chính trị,… Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Responsive image 
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trần Hồng Trân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Responsive image
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Trân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Nội vụ trong giữa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 -2025, đưa ra các giải pháp thực hiện, hoạt động hiệu quả nhất là đối với các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó cần tăng cường phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ trong thực hiện các chỉ tiêu hàng năm tại Chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư trưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, công tác phát triển đảng viên mới và đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ,… ./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online