Error

Error

Something went wrong - Please report this problem to the portal administrator.


Công chức - Viên chức
Đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và xếp loại theo quý đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 09/05/2023
Một số quy định mới liên quan về đào tạo, dưỡng và đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 08/05/2023
Kiểm định chất lượng đầu vào công chức: đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn 12/04/2023
Bộ Nội vụ hướng dẫn vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp 17/01/2023
Quy định về xác định cơ cấu ngạch công chức 04/01/2023
Quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 04/01/2023
Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang 31/12/2022
Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang 31/12/2022
Chương trình Sinh viên Fulbright Việt Nam 29/12/2022
2023 là 'Năm Dữ liệu số', dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia 29/12/2022
Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 13/10/2022
Tạm thời chưa thực hiện việc bổ nhiệm đối với giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03 31/08/2022
Sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 19/08/2022
Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức 16/08/2022
Sửa đổi tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 25/07/2022
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn bản quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức 21/02/2022

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online